سرور مجازی

سرور 1
 • پهنای باند 30GB
 • رم 12GB
 • هارد 250GB
 • پردازنده 1.60GHZ
سرور 2
 • پهنای باند 40GB
 • رم 14GB
 • هارد 300GB
 • پردازنده 2.60GHZ
سرور 3
 • پهنای باند 50GB
 • رم 14GB
 • هارد 300GB
 • پردازنده 2.40GHZ
سرور 4
 • پهنای باند 60GB
 • رم 16GB
 • هارد 250GB
 • پردازنده 3.0GHZ