سرور اختصاصی

پلن دو هسته ای (INTEL XEON E3-1230V2)
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 12GB DDR3
 • هارد X 500 GB SATA 2
 • سرعت CPU X 3.06 GHZ + 4 HT
پلن دو هسته ای (INTEL XEON E4-1250V2)
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 14GB DDR3
 • هارد X 750 GB SATA 2
 • سرعت CPU X 3.06 GHZ + 4 HT
پلن هشت هسته ای (INTEL XEON E3-1230V2)
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 14GB DDR3
 • هارد X 1 TB SATA 2
 • سرعت CPU X 3.06 GHZ + 4 HT
پلن هشت هسته ای (INTEL XEON E4-1260V2)
 • پهنای باند نامحدود
 • رم 16GB DDR3
 • هارد X 1 TB SATA 2
 • سرعت CPU X 3.06 GHZ + 4 HT