دی جی آی
پهباد ماویچ حرفه ای
جمع و جور ، هوشمند ، شگفت انگیز
 • 27 دقیقه پرواز
 • دوربین 4K فریم در ثانیه
پیشنهاد امتیاز+21
پیشنهاد امتیاز+11
گوپرو
پهباد کارما
کیفیت عالی فیلم
 • 20 دقیقه پرواز
 • دوربین 4K فریم در ثانیه
پهباد ماویچ حرفه ای با پهباد کارمادر مقابل زیر خط
VS
جلوگیری از مانع هوشمندجلو و جانبی
VS
حالت های پرواز هوشمندبرای ویدئو و پرواز روش های هوشمند
VS
زمان پروازحداکثر زمان با دوربین های روی صفحه
27
VS
20
برد کنترل از راه دورتقریباً در متر
7000
VS
3000
سرعت پشتیبانی شدهسرعت در کیلومتر در ساعت در حالت ورزشی
62
VS
48
دوربینوضوح دوربین و فریم در ثانیه
4k 30 fps
VS
4k 60fps

پهباد ماویچ حرفه ای را با پهباد کارما مقایسه کنید

مقایسه مشخصات و بررسی ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

اندازه و تاشو

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

حداکثر سرعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

🏆 برنده: پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی.

زمان پرواز حداکثر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

🏆 برنده: پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی.

حداکثر فاصله

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

پهباد کارما گوپرو با ماویچ حرفه ای دی جی آی – کنترل کننده ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

حالت های پرواز هوشمند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. 

🏆 برنده: پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی.

به نظر می رسد گوپرو تغییر کرده است صفحه مشخصات کارما از زمان پست اصلی ما دیروز به جای داشتن حداکثر فاصله کار 1 کیلومتر ، اکنون صفحه 3 کیلومتر "تا" می گوید.

آخرین نظرات کاربر

بررسی کنید که سایر کاربران در مورد چه چیزی فکر می کنند

 1. پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی - 1,000 تومان 910 تومان

  5
  بررسی شده در 29 مرداد, 1396 توسط ملکی

  من آن را طی 30 ساعت و بیش از 100 پرواز انجام داده ام. من هر سیستم عامل را بروزرسانی می کنم. من هرگز چیزی را کالیبره نکردم. این محصول تاکنون بی عیب و نقص بوده است. لیست طولانی شگفت انگیز از کارهایی که می تواند انجام دهد.

 2. پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی - 1,000 تومان 910 تومان

  5
  بررسی شده در 21 تیر, 1396 توسط حسین همتی

  پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی. پهپاد عالی ، هر روز از آن استفاده کنید

 3. پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی - 1,000 تومان 910 تومان

  5
  بررسی شده در 21 اردیبهشت, 1396 توسط اصغری

  ماویچ شگفت انگیز. بسیاری از خلبانان هواپیماهای بدون سرنشین در حال تعجب هستند که آیا ماویچ Pro می تواند فروش فانتوم 4 را امکان پذیر کند. این یک هواپیمای بدون سرنشین بسیار کارآمد با یک دوربین بسیار خوب و گیمبال است. این برنامه وقتی اولین بار آن را دریافت کردم ، لحظات خود را داشت ، اما با دو به روزرسانی آخر بسیار پایدار تر شده است.

 4. پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی - 1,000 تومان 910 تومان

  5
  بررسی شده در 14 فروردین, 1396 توسط مجیدی

  چه هیجان انگیز! ماویچ یک هواپیمای بدون سرنشین عالی است که شما یک خلبان مبتدی یا متخصص باشید.

 5. پهباد ماویچ حرفه ای دی جی آی - 1,000 تومان 910 تومان

  5
  بررسی شده در 24 آذر, 1395 توسط کبیری

  خوبه. خوب کار می کند اما قیمت در مقایسه با نرخ در بازار گران است

 1. پهباد کارما گوپرو - 1,200 تومان

  5
  بررسی شده در 16 مهر, 1396 توسط لطیفی

  این پهپاد غیر واقعی است.

 2. پهباد کارما گوپرو - 1,200 تومان

  2
  بررسی شده در 16 مهر, 1396 توسط علی کریمی

  هیچ جوانب مثبت با این پهپاد وجود ندارد. این شرم آور در GoPro است.

 3. پهباد کارما گوپرو - 1,200 تومان

  5
  بررسی شده در 16 مهر, 1396 توسط محسنی

  اول ، اجازه دهید من چیزی را روشن کنم. حداکثر برد ایمن رسمی در مورد پهپاد 3200 فوت فوت است. با این حال ، تنظیمات در ریموت وجود دارد که به شما امکان می دهد گزینه فاصله “” ایمن “را غیرفعال کنید.

اکنون آن را بخرید و تخفیف بگیرید

بررسی کنید که در آن می توانید پهباد خریداری کنید

قالب چند منظوره ریهاب
ثبت حساب جدید
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0